c.Teknisk Dokumentation

Teknisk dokumentation i form af tegninger, styklister og modeller
er uhyre vigtig på grund af de store afstande - og kulturelle forskelle.

Det er helt afgørende dokumentationen er på engelsk.

For elektronik kræves der styklister med type og fabrikat.
En oplysning om leverandør og hans typenummer kan ikke erstatte
fabrikatet, da leverandøren som oftest er ukendt i Kina.

For printplader PCB kræves gerberfiler.

For sprøjtestøbte emner og støbegods kræves 3 D tegninger.
Det skal ikke være vrktøjskonstruktionstegninger. Dem laver
producenten selv.

For spånløs metalbearbejdning kræves 2 D tegninger.

Mest benyttet 3 D filformat er IGES( *.IGS) og STEP(*.stp) samt SolidWorks.
For både 2 og 3 D tegninger gælder de bør følges op af PDF filer.

Generelt kræves en materialebeskrivelse. Da materialestandarderne
ikke kan forventes at være de samme som hos os bør der oplyses
alternative standarder f.eks (Kina) GB, (Japan) JIS, ASTM, (Tyskland) DIN,
(UK) BS, ISO.

I Danmark vil en ændring kunne aftales mundlig eller som en skitse.
Det vil i 80% af tilfældene gå galt i Kina på grund af forskellig opfattelse.
Derfor skal alle ændringer ind som en opdatering i dokumentationen.

En af de mest fremherskende årsager til forsinkelser kan være ændringer
i den tekniske dokumentation.
Langt de fleste forsinkelser skyldes ufuldstændig dokumentation, der rejser
en ”byge” af spørgsmål.
Vi har endnu ikke set ”dumme” spørgsmål men ufuldstændig dokumentation!

På et tidligt prototypestadie ses ofte en ikke endelig tegning fulgt op af en
"sample" til yderligere ilustation. Dette for at fremskynde opstarts processen.
Her ligger kilden til mange misforståelser, der ofte sinker opstarten.
En tegning der ikke helt dækker samplen vil i Kina rejse en byge af spørgsmål.
Det kan også være samplen lavet i Danmark er produceret med andre mål,
materialer eller funktioner end beskrevet i tegningen.
Det sikreste er:

- 100% dækkende dokumentation bestående af styklister, tegninger og
   materiale og kvalitetsbeskrivelser meget gerne med sample. Men det skal
   præsiseres at gældende dokumentation er TEGNINGEN / STYKLISTEN,
   ikke samplen.
-  Er dokumentationen meget ufuldstændig er det sikreste at overlade
   til producenten selv at udarbejde tegninger ud fra den fremsendte model.
   Dette påtager de fleste producenter sig for skønnet 100-150 kr/time.
   Når tegningen er udarbejdet er det kunden der godkender tegningen f.eks
   fulgt op af modeller.

Al dokumentation skal være på EDB format således at det kan sendes som
mail eller uplodes fra en server.

Dokumentation sendt pr. brev til Kina med et indhold der afviger fra brevpapir
vil have 80% sandsynlighed for ikke at nå frem. Benyt i stedet kurer transport
selvom det er dyere.